تبلیغات
پنج نشانه ظهور؟ - آموزنده

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 مرداد 1397
آموزنده

از استاد ریاضی  در مورد ارزش انسان پرسیدند. و او چنین پاسخ داد:

زمانی که آدمی دارای اخلاق نیکو باشد، او را "یک"، شایسته است = ۱

وهرگاه جمال نیز داشته باشد، به یک، صفری اضافه کن = ۱۰

و اگر ثروتمند باشد صفری دگر بیافزای = ۱۰۰

و چنانچه صاحب حسب و نسب نیز بود صفری دیگر اضافه کن = ۱۰۰۰

اما بدان هرگاه عدد یک که همان اخلاق است از بین برود، ارزش آدمی نیز خواهد رفت و تنها صفرهایی باقی می ماند که ارزشی ندارند.

 بارالها اخلاقمان را نیکو گردان
ارسال توسط حسین عنگودی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
همسنگران
لینک باکس مذهبی قافله
دکتر عباسی حسن-dr abbasi hasan
امکانات جانبی

كد نوحه

كد مداحی